CAD二次开拓,条码功能已经实现,提取BOM也基本实现,后续将完善AutoCAD主动出BOM,图纸上打印条码等功能!模具治理系统、模具ERP系统实现了CAD出图打印条码和主动出BOM功能,外挂功能都为易胜科技开拓,享有知识产权和源代码,能够机动使用代码,将中视环球国际提供应E68模具治理系统客户使用!咨询热线:18928195461


                                                      图(一)

                           图二 合肥高科、深圳翔翼胜利应用CAD条码外挂!

操作方法:   输入bc命令后,条码主动生成,指定条码地位,即可完成条码绘制到图纸指定地位!                                                           图(二)

图二:打印出来的图纸,显示条码,并且通过扫描枪识别通过。能够无需打印工艺单或条码标签,与E68模具治理系统无缝衔接,节省纸张!


                       深圳翔翼模具图纸打印条码实图