E68模具系统,自然撑腰液晶电视机展示、滚动,不用复杂的布线操作,只需要电视机、Wifi连上我们的系统,就能够展示所需要的看板!      42寸液晶电视展示效果!  外观能够定制,颜色、字体大小、加入优德w88微信红包充值、二维码等                             领胜集团-东莞盛翔周密看板一


                    合肥高科股份-模具事业部,CNC加工计划进度看板


                   合肥高科股份-模具事业部,慢走丝加工计划进度看板


                   合肥高科股份-模具事业部,模具加工进度看板